Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

    Οι συνεδρίες είναι πενηντάλεπτες και πραγματοποιούνται στο γραφείο της ψυχοθεραπεύτριας. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη παρέχονται οι εξής μορφές παρέμβασης:

 • Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

  • Έχει στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως κρίσης πανικού, κατάθλιψης, άγχους και την καλύτερη προσαρμογή του ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον, την βελτίωση των σχέσεών του και την αύξηση της ικανοποίησης και της ευημερίας του.
 • Συζυγική θεραπεία ή θεραπεία ζεύγους

  • Στις συνεδρίες συμμετέχουν και οι δύο σύζυγοι  ή σύντροφοι. Σκοπός της θεραπείας είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της σχέσης, η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η αύξηση της ικανοποίησης των θεραπευομένων από την προσωπική τους σχέση.
 • Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

  • Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με το παιδί ή τον έφηβο και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Παράλληλα πραγματοποιείται και συμβουλευτική γονέων εάν αυτό κριθεί βοηθητικό  για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του παιδιού και την εξομάλυνση της σχέσης τους.
 • Συμβουλευτική ενηλίκων

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων (π.χ. ανεργία, επιλογή επαγγέλματος,  διαζύγιο, πένθος, προβλήματα σχέσεων, διαπαιδαγώγησης κτλ).
Ψυχικές Διαταραχές Άμεση Επικοινωνία