Συμβουλευτική Ενηλίκων Συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων...
Συμβουλευτική Ενηλίκων
Συζυγική Θεραπεία ή Θεραπεία Ζεύγους Στις συνεδρίες συμμετέχουν και οι δύο σύζυγοι ή σύντροφοι. Σκοπός της θεραπείας είναι...
Συζυγική Θεραπεία ή Θεραπεία Ζεύγους
Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με το παιδί ή τον έφηβο και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του...
Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων
Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων Έχει στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως κρίσης πανικού, κατάθλιψης, άγχους...
Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων